Strona główna > Systemy alarmowe
 
Kontynuacja grupy: Moduły
CA-64 ADR-MOD

CA-64 ADR-MOD

Producent: Satel
Moduł adresujący
Moduł adresujący przeznaczony jest do konwersji tradycyjnych czujek dla systemu alarmowego wyposażonych w wyjście przekaźnikowe, w czujki podłączane do magistrali adresowalnej. Niewielka obudowa modułu adresującego umożliwia jego instalację nawet w czujkach o niewielkiej obudowie.
- zamiana typowej czujki (NO, NC) w czujkę adresowalną
- montaż wewnątrz obudowy czujki
- współpraca z ekspanderem wejść adresowalnych CA-64 ADR
Cena netto: 37,00 brutto: 45,51
INT-PP

INT-PP

Producent: Satel
Ekspander 8 wejść + 8 wyjść (Grade 3)
Moduł podcentrali przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA i INTEGRA Plus. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 PP. INT-PP umożliwia rozbudowę centrali o dodatkowe 8 wejść przewodowych, a także 8 programowalnych wyjść: przekaźnikowych i OC. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (dla central INTEGRA Plus)
- obsługa czujek roletowych i wibracyjnych
- rozbudowa systemu o 8 wejść
- rozbudowa systemu o 8 wyjść:
4 wyjścia typu OC
4 wyjścia przekaźnikowe
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 309,00 brutto: 380,07
INT-O

INT-O

Producent: Satel
Ekspander 8 wyjść
Moduł rozbudowy wyjść przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Urządzenie to zastępuje moduły: CA-64 O-OC, CA-64 O-R oraz CA-64 O-ROC. INT-O umożliwia rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjść przewodowych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.
- rozbudowa systemu o 8 wyjść:
8 wyjść niskoprądowych typu OC
do 8 wyjść przekaźnikowych
każde wyjście typu OC połączone równolegle z wyjściem przekaźnikowym
możliwość obniżenia poboru prądu poprzez wyłączenie obsługi wybranych wyjść przekaźnikowych
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 223,00 brutto: 274,29
INT-ORS

INT-ORS

Producent: Satel
Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych na szynę DIN 35 mm
Moduł INT-ORS umożliwia rozbudowę systemów INTEGRA/VERSA o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą central alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA. Moduł ten jest także świetnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez te centrale do tworzenia systemu automatyki. INT-ORS przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.
- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm
Cena netto: 346,00 brutto: 425,58
INT-IORS

INT-IORS

Producent: Satel
Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN
Moduł INT-IORS umożliwia rozbudowę systemu INTEGRA o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych oraz 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Moduł ten przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą centrali alarmowej INTEGRA. Jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez centrale INTEGRA do tworzenia systemu automatyki. Moduł INT-IORS przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.
- rozbudowa systemu o 8 wejść
- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm
Cena netto: 451,00 brutto: 554,73
ETHM-1 Plus

ETHM-1 Plus

Producent: Satel
Ethernetowy moduł komunikacyjny
Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet w centralach alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Umożliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central. W połączeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalność zdalnego sterowania systemu przez INTERNET za pomocą komputera, tabletu czy smartfona.
- współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA
- monitoring TCP/IP lub UDP
- programowanie za pomocą DLOADX
- nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
- obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
- obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
- możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus)*
- kodowanie transmisji danych
- obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
- otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami
Do zdalnego połączenia z centralą INTEGRA wymagany DLOADX w wersji min v1.12.004
Cena netto: 463,00 brutto: 569,49
INT-AV

INT-AV

Producent: Satel
Moduł akustycznej weryfikacji alarmu
Moduł akustycznej weryfikacji alarmu INT-AV umożliwia wstępną, zdalną ocenę zagrożenia poprzez podsłuchanie sytuacji w chronionym obiekcie. Dodatkowo, funkcjonalność rozgłaszania komunikatów ze stacji monitorującej pozwala przekazać polecenia osobom znajdującym się w obiekcie objętym ochroną.
- dźwiękowa weryfikacja alarmu służąca do eliminowanie fałszywych alarmów
- lokalne rozgłaszanie komunikatów ze stacji monitorującej
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- obsługa do 4 interkomów pracujących w trybie half-duplex
- funkcja wykrywania sabotażu mikrofonu
Cena netto: 375,00 brutto: 461,25
INT-AVT

INT-AVT

Producent: Satel
Terminal akustycznej weryfikacji alarmu
Terminal akustycznej weryfikacji alarmu INT-AVT stanowi uzupełnienie modułu INT-AV. Wyposażony jest on w głośnik oraz mikrofon, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dwukierunkowej komunikacji głosowej pomiędzy personelem stacji monitorującej a osobami znajdującymi się w chronionym obiekcie.
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- przycisk włączania komunikacji dwukierunkowej
- do modułu INT-AV można podłączyć maksymalnie 4 terminale INT-AVT
Cena netto: 108,00 brutto: 132,84
INT-VG

INT-VG

Producent: Satel
Moduł głosowy
INT-VG jest modułem, który umożliwia zdalne sterowanie systemami alarmowymi VERSA i INTEGRA za pomocą klawiatury telefonu i menu głosowego. Za jego pomocą można nie tylko załączyć i wyłączyć czuwanie, ale również szczegółowo sprawdzić stan systemu czy sterować podłączonymi do centrali urządzeniami. Oprócz tego moduł pełni rolę 16-to komunikatowego „syntezera mowy” umożliwiającego realizację powiadamiania głosowego o wybranych zdarzeniach w systemie.
Cechy urządzenia
- głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
- zapis komunikatów w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
- zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
- zdalne sprawdzanie stanu systemu
- funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
- zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
- możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
- współpraca z centralami INTEGRA i VERSA
Cena netto: 160,00 brutto: 196,80
INT-VMG

INT-VMG

Producent: Satel
Generator komunikatów głosowych (maks. 32) z wyjściem głośnikowym
Moduł INT-VMG przeznaczony jest do odtwarzania komunikatów głosowych w obiekcie, wyzwalanych za pomocą centrali alarmowej. Można go zastosować do przekazywania komunikatów informacyjnych lub ostrzegawczych, a także w celu ułatwienia obsługi systemu alarmowego np. osobom starszym lub dzieciom. Ponadto, możliwość zapisu dowolnych dźwięków pozwala wykorzystać moduł do odtwarzania charakterystycznych dźwięków ostrzegawczych. Wbudowany wzmacniacz pozwala na bezpośrednie podłączenie zewnętrznego głośnika, a wyjście liniowe umożliwia podłączenie urządzenia do systemu PA w obiekcie. Komunikaty rejestrowane są w pamięci urządzenia za pomocą dołączonego oprogramowania z funkcją przetwarzania tekstu pisanego na mowę, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z pomocy lektora podczas ich rejestrowania.
Cechy:
- wyzwalanie komunikatów za pomocą centrali alarmowej INTEGRA lub za pomocą innych urządzeń zewnętrznych
- wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika
- wyjście liniowe ułatwiające podłączenie do systemu PA
- wbudowany port USB do szybkiego programowania za pomocą komputera
Cena netto: 198,00 brutto: 243,54
INT-KNX

INT-KNX

Producent: Satel
Moduł integracji z systemem KNX
INT-KNX pozwala połączyć funkcjonalność zaawansowanego systemu opartego o centrale INTEGRA z siecią KNX. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko sterowanie urządzeniami wykonawczymi KNX (aktorami) za pomocą centrali INTEGRA, ale także istnieje możliwość zwrotnego przekazania informacji z sieci KNX do centrali. W ten sposób, połączenie elastyczności systemu INTEGRA z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji.
Cechy:
- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu INTEGRA,
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę INTEGRA,
- podłączanie do magistrali KNX za pomocą modułu magistralnego BTM
- konfigurowanie działania modułu za pomocą oprogramowania DLOADX
Cena netto: 399,00 brutto: 490,77
BTM-KNX

BTM-KNX

Producent: Satel
Port magistralny do systemu KNX
Port magistralny do systemu KNX, niezbędny w celu połączenia modułu INT-KNX z magistralą KNX.
Cena netto: 390,00 brutto: 479,70
INT-RS Plus

INT-RS Plus

Producent: Satel
Interfejs do integracji systemów
Moduł INT-RS Plus pozwala na programową integrację systemów alarmowych INTEGRA oraz INTEGRA Plus, włącznie z centralą INTEGRA 256 Plus. Korzystając z jego możliwości, centrale te mogą być zdalnie zarządzane z poziomu oprogramowania firm trzecich.
- interfejs RS-232/485 dołączany do magistrali manipulatorów
- komunikacja z programem GUARDX
- obsługa monitoringu przez RS-232
- otwarty protokół do integracji z innymi systemami (wymaga implementacji protokołu RS-232 po stronie obcego systemu)
- separacja galwaniczna zabezpieczająca przed różnicą potencjałów
Cena netto: 325,00 brutto: 399,75
INT-FI

INT-FI

Producent: Satel
Konwerter światłowodowy danych
- konwersja magistral komunikacyjnych INTEGRA na transmisję parą światłowodów
- obsługa dwóch par światłowodów umożliwiająca łączenie wielu modułów w łańcuch
- dopuszczalna odległość między dwoma konwerterami do 2 km
- wysoka odporność komunikacji na zakłócenia
- pełna galwaniczna separacja urządzeń
- współpracuje również z ACCO (RS-485)
Cena netto: 708,00 brutto: 870,84
Czytniki
INT-R

INT-R

Producent: Satel
Ekspander czytników kart zbliżeniowych / pastylek
Moduł rozszerzeń dla central INTEGRA pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander INT-R współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64.
Cechy:
- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26
- przekaźnik do sterowania elektrozworą/ryglem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe
Cena netto: 275,00 brutto: 338,25
CZ-EMM

CZ-EMM

Producent: Satel
Czytnik kart zbliżeniowych
Czytnik transponderów 125 kHz - kart i breloków zbliżeniowych, umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu za pomocą central alarmowych INTEGRA.
- montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi
- format transmisji: EM Marin
- obsługa standardowych kart 125 kHz
- opcjonalna podkładka dystansowa CZ-EMM POD
Cena netto: 173,00 brutto: 212,79
 
 
Aktualności | Dla partnerów | O firmie | Kontakt | Strona główna
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83
tel.: (017) 857 80 60, (017) 85 77 980
fax: (017) 85 77 999
e-mail: sawel@sawel.com.pl, www.sawel.com.pl
Realizacja SAWEL 2015