Strona główna > Systemy alarmowe
 
Kontynuacja grupy: Elmes
Nadajnik AN-200-N

Nadajnik AN-200-N

Pilot 2-kanałowy - zasięg 200 m.
Cena netto: 52,00 brutto: 63,96
Radiopowiadomienie RP-501

Radiopowiadomienie RP-501

Radiopowiadomienie RP-501 - kplet (nadajnik i odbiornik), kod stały, 4-kanałowe, wyjście przekaźnikowe, zasięg 500m, zasilanie 12V.
Cena netto: 120,00 brutto: 147,60
Nadajnik RP-501-N

Nadajnik RP-501-N

Dodatkowy nadajnik do RP501, kod stały, zasilanie 12V.
Cena netto: 68,00 brutto: 83,64
Powiadomienie telefoniczne i GSM
Dialery
ETHM-1 Plus

ETHM-1 Plus

Producent: Satel
Ethernetowy moduł komunikacyjny
Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet w centralach alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Umożliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central. W połączeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalność zdalnego sterowania systemu przez INTERNET za pomocą komputera, tabletu czy smartfona.
- współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA
- monitoring TCP/IP lub UDP
- programowanie za pomocą DLOADX
- nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
- obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
- obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
- możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus)*
- kodowanie transmisji danych
- obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
- otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami
Cena netto: 463,00 brutto: 569,49
ETHM-2

ETHM-2

Producent: Satel
Uniwersalny moduł komunikacyjny TCP/IP
- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję TCP/IP
- monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu
- obsługa protokołu szyfrowania SSL w komunikacji z serwerem poczty wychodzącej (dotyczy tylko ETHM-2 FLASH v2.00)
- zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW (dotyczy tylko ETHM-2 FLASH v1.02)
- zdalna konfiguracja poprzez dedykowaną aplikację ETHM-2 SOFT
- lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232
- możliwość wykorzystania w charakterze prostej centrali alarmowej wyposażonej w komunikację TCP/IP
- kodowanie transmisji danych
Cena netto: 472,00 brutto: 580,56
ISDN-MOD

ISDN-MOD

Producent: Satel
Moduł komunikacyjny
- praca w charakterze adaptera pozwalającego podłączyć centralę alarmową z analogowym komunikatorem telefonicznym do linii ISDN
- korzystanie z tej samej linii ISDN, do której podłączone są inne urządzenia ISDN (telefony, faxy, modemy)
- określanie priorytetu dla połączeń inicjowanych przez centralę alarmową
- praca w konfiguracji punkt-wielopunkt oraz punkt-punkt
- port RS-232
- praca w charakterze modemu zewnętrznego
- wyjście sterujące separatorem ISDN-SEP
Cena netto: 358,00 brutto: 440,34
ISDN-SEP

ISDN-SEP

Producent: Satel
Separator ISDN
- współpraca z modułem ISDN-SEP
- możliwość odcięcia w razie konieczności dodatkowych linii telefonicznych udostępnianych przez moduł zakończenia sieciowego NT
Cena netto: 63,00 brutto: 77,49
DT-1

DT-1

Producent: Satel
Dialer telefoniczny
- komunikator telefoniczny dla central alarmowych niewyposażonych w dialery zintegrowane
- monitoring w kilkunastu formatach: 2 numery stacji monitorujących, 2 identyfikatory
- powiadamianie:
6 numerów telefonów
1 lub 2 komunikaty głosowe
1 lub 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon: sprawdzanie stanu systemu
Cena netto: 273,00 brutto: 335,79
INT-VG

INT-VG

Producent: Satel
Moduł głosowy
INT-VG jest modułem, który umożliwia zdalne sterowanie systemami alarmowymi VERSA i INTEGRA za pomocą klawiatury telefonu i menu głosowego. Za jego pomocą można nie tylko załączyć i wyłączyć czuwanie, ale również szczegółowo sprawdzić stan systemu czy sterować podłączonymi do centrali urządzeniami. Oprócz tego moduł pełni rolę 16-to komunikatowego „syntezera mowy” umożliwiającego realizację powiadamiania głosowego o wybranych zdarzeniach w systemie.
Cechy urządzenia
- głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
- zapis komunikatów w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
- zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
- zdalne sprawdzanie stanu systemu
- funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
- zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
- możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
- współpraca z centralami INTEGRA i VERSA
Cena netto: 160,00 brutto: 196,80
SM-2

SM-2

Producent: Satel
Syntezer mowy
Syntezer głosowy umożliwiający odtworzenie komunikatu głosowego przez telefon w przypadku korzystania z funkcji powiadamiania o alarmie.
- 1 komunikat słowny trwający 16 sekund
Cena netto: 84,00 brutto: 103,32
VIVER

VIVER

Producent: Satel
Moduł wizualnej weryfikacji alarmu
- 4 wejścia wideo do podłączania kamer
- 4 wejścia wyzwalające transmisję
- buforowanie sekwencji obrazów z kamer
- wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP
- wbudowany modem 56k jako rezerwowy kanał łączności
- oprogramowanie PC do konfigurowania modułu
Cena netto: 490,00 brutto: 602,70
MDM56 PC

MDM56 PC

Producent: Satel
Modem zewnętrzny
- optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
- prędkość transmisji do 56 kbit/s
- zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
- konfiguracja za pomocą komend AT
- dedykowany do współpracy z komputerem
Cena netto: 323,00 brutto: 397,29
MDM56 CA

MDM56 CA

Producent: Satel
Modem analogowy zewnętrzny
- optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
- prędkość transmisji do 56 kbit/s
- zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
- konfiguracja za pomocą komend AT
- dedykowany do współpracy z centralą alarmową
Cena netto: 265,00 brutto: 325,95
MDM56 BO

MDM56 BO

Producent: Satel
Modem analogowy zewnętrzny
- optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
- prędkość transmisji do 56 kbit/s
- zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
- konfiguracja za pomocą komend AT
- bez obudowy, do współpracy z centralą alarmową
Cena netto: 174,00 brutto: 214,02
DS-T1

DS-T1

Producent: Satel
Cyfrowy czujnik temperatury
Cena netto: 74,00 brutto: 91,02

Moduł UT-1

Producent: Roger
Moduł komunikacyjny UT-1 - programowanie DIAL-09 z PC.
Cena netto: 99,00 brutto: 121,77
 
 
Aktualności | Dla partnerów | O firmie | Kontakt | Strona główna
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83
tel.: (017) 857 80 60, (017) 85 77 980
fax: (017) 85 77 999
e-mail: sawel@sawel.com.pl, www.sawel.com.pl
Realizacja SAWEL 2015